Punspace

Coworking Chiang Mai

Back to All Events

Cloud Computing for Startups

  • Punspace ThaPhaeGate (map)

มาร่วมกัน เจาะลึกเทคโนโลยี Clod โดยเฉพาะมุมมองของ Starup ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การนำไปใช้ประยุกต์ให้เหมาะกับเทคโนโลยีของตัวเอง

ภาพรวมของเทคโนโลยี Cloud Computing
- ข้อดี ข้อเสียของ Cloud Computing
- Serverless คืออะไร
- Microservice vs Monolithic
- เทคโนโลยีของคุณ เหมาะกับ Cloud หรือเปล่า?

รายละเอียดกิจกรรม:

ชื่องาน::   Cloud Computing for Startups

สถานที่:  ปันสเปซ ท่าแพ

วันเวลา:   วันพุธ ที่ 15  มีนาคม, 18.00 -19.00 

ราคา: ฟรี

จำนวนที่นั่ง:  40 ท่าน

ลงทะเบียน : Cloud Computing for Startups

เฟซบุ้ก  : https://www.facebook.com/events/140257046497529/