Punspace

Coworking Chiang Mai

ทีม

พบกับทีมปันสเปซ


วิชญ "เปี๊ยก" ศิริสันธนะ ผู้ร่วมก่อตั้ง โปรแกรมเมอร์ผันตัวเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ชอบคุยเรื่องธุรกิจและการเมือง คุยเรื่องไร้สาระได้

วิชญ "เปี๊ยก" ศิริสันธนะ
ผู้ร่วมก่อตั้ง

โปรแกรมเมอร์ผันตัวเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ชอบคุยเรื่องธุรกิจและการเมือง คุยเรื่องไร้สาระได้

เอื้อม ศิริสันธนะ ผู้ร่วมก่อตั้ง ภรรยาโปรแกรมเมอร์ ผู้โปรแกรมโปรแกรมเมอร์ :)

เอื้อม ศิริสันธนะ
ผู้ร่วมก่อตั้ง

ภรรยาโปรแกรมเมอร์ ผู้โปรแกรมโปรแกรมเมอร์ :)

พงศธร "นน" รักถิ่น COO/CFO เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา

พงศธร "นน" รักถิ่น
COO/CFO

เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา

 
"พีธ"  พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา ผูัจัดการโครงการ นักวื่งผู้รักความท้าทายและเงิน  

"พีธ" 
พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา
ผูัจัดการโครงการ

นักวื่งผู้รักความท้าทายและเงิน

 

"บอเบิร์ด" ปิยฤกษ์ ลักษโณภาส นักจัดอีเว้นท์ นักแคมปิ้งผู้หลงใหลในปาร์ตี้

"บอเบิร์ด"
ปิยฤกษ์ ลักษโณภาส

นักจัดอีเว้นท์

นักแคมปิ้งผู้หลงใหลในปาร์ตี้

"เพน" เพ็ญนภา ทรัพย์เกษตรกิจ ฝ่ายดูแลลูกค้า สาขาประตูท่าแพ นักแก้ปัญหาผู้รักธรรมชาติ แต่อาศัยอยู่ในเมือง และไม่ชอบการดื่มแอลกอฮอลล์

"เพน"
เพ็ญนภา ทรัพย์เกษตรกิจ
ฝ่ายดูแลลูกค้า สาขาประตูท่าแพ

นักแก้ปัญหาผู้รักธรรมชาติ แต่อาศัยอยู่ในเมือง และไม่ชอบการดื่มแอลกอฮอลล์

"ใหม่" อรญา รชตะโสฬส ฝ่ายดูแลลูกค้า สาขานิมมาน มีความฝัน มองเห็นอนาคต

"ใหม่"
อรญา รชตะโสฬส
ฝ่ายดูแลลูกค้า สาขานิมมาน

มีความฝัน มองเห็นอนาคต